BLUE

Fear of the Blue, 2013
Digitale Collage
Videostill Metropolis 1927 | Fritz Lang (Director), Thea von Harbou (Writer of Screenplay and Novel), Erich Pommer (Producer)
Depicted actors | Fritz Rasp (The Thin Man), Alfred Abel (Joh Fredersen), ???
Color field (#0000FF)

Fear of the Void, 2013
Digitale Collage
Videostill Metropolis 1927 | Fritz Lang (Director), Thea von Harbou (Writer of Screenplay and Novel), Erich Pommer (Producer)
Depicted actors | Fritz Rasp (The Thin Man), Alfred Abel (Joh Fredersen), ???
Color field (#0000FF)

Metropolis 1927TEXT

Blauw, de Kleur van de Leegte

We nemen de wolkeloze lucht waar als een onbegrensde blauwe ruimte. Komt het door deze ervaring dat de mens de kleur blauw met immaterialiteit verbindt?
Als sommige kunstenaars, waaronder Yves Klein (1928-1962) en James Turrell (1943), in de beeldende kunst pogen het immateriële een materiële gestalte te geven,
kan de kleur blauw dan worden beschouwd als de representatie van dat immateriële? Met andere woorden: is het verband tussen blauw en immaterialiteit cultuurhistorisch bepaald?
Of heeft de kleur bijzondere fysiologische eigenschappen die onze waarneming op een specifieke wijze sturen, waardoor onze relatie met blauw vooral wordt bepaald door
neurobiologische processen? Kort gezegd: is de relatie tussen blauw en immaterialiteit gebaseerd op de natuur of op de cultuur?
De op natuurkunde gebaseerde theorieën uit Newtons Optika uit 1704 komen in vergelijking met de meer psychologisch gegrondveste Kleurenleer van Goethe uit 1810 aan bod.
Tevens wordt de theorie van Wassily Kandinsky (1866-1944) over kleur en betekenisgeving behandeld.

Blauw, de kleur van de leegte               


BLUE

In the Presence of Goliath, 2014
Digitale Collage
Photo of Gian Lorenzo Bernini’s David from 1623-24 situated in Galleria Borghese Rome, Color field (#0000FF)

Leap into the Blue Void, 2014
Digitale Collage
Image of Yves Klein’s Saut dans le vide (Leap into the void) from 1960, Color field (#0000FF)

I'm too Blue to tell you, 2015
Digitale Collage
Color field (#0000FF), Image of Bas Jan Ader’s I'm too sad too tel you (postcard) from 1970

Falling for Blue, 2015
Digitale Collage
Image of Charles-Paul Landon's Daedalus & Icarus from 1799, Color field (#0000FF)